SYMPOSIUM TRSTENICE 2017

symposium - percussion workshop XXI.ročník Mezinárodní kurzy pro skladatele a hráče na bicí nástroje

Archiv 2016 Archiv 2015

Domů CZ EN Propozice Kontakt Přihláška Program

Pozvaní lektoři:

Dequing Wen (Čína - Švýcarsko) Ivo Medek (CZ) Geneviéve Murphy (Skotsko) Jeff Beer (D) Tomáš Ondrůšek (CZ-D) Max Riefer (SRN) Dan Dlouhý – Dama Dama (ČR)

Program kurzů :

Základem budou přednášky a semináře stálých docentů kurzů, kteří byli pečlivě vybráni vedením kurzů, doplněné přednáškami externích docentů. Pro letošní rok byli pozváni - vedle stálých pedagogů (Medek, Beer, Ondrůšek) - jeden z nejvýznamnějších čínských skladatelů střední generace Deqing Wen, vedoucí kompoziční katedry šanghajské konzervatoře a ředitel prestižního festivalu Week of New Music, mladá skotská skladatelka a performerka Geneviéve Murphy, výrazně se prosazující na světové scéněposledních let, přední český skladatel a perfusionista Dan Dlouhý a další. Program přednáškový bude doplněn programem koncertním. Koncerty se uskuteční v koncertním sále Hudebního centra s přístupem veřejnosti. Interprety budou jak docenti, tak i frekventanti kurzů.

Rámcový program kurzů :

25.6.
odpoledne - příjezd účastníků, ubytování
večer - round table

26.6. - 1.7.
dopoledne - individuální výuka a výuka ve skupinách
odpoledne - přednášky a semináře, výuka ve skupinách
večer - koncert

2.7.
dopoledne - round table
- odjezd účastníků