SYMPOSIUM TRSTENICE 2015

symposium - percussion workshop XIX.ročník Mezinárodní a perkusionistické kurzy

Domů CZ EN Propozice Kontakt Přihláška Program

Pozvaní lektoři:

Dimitris Andrikopoulos (GR-Port) Ivo Medek (CZ) Vít Zouhar (CZ) Jeff Beer (D) Tomáš Ondrůšek (CZ-D) a další

Program kurzů :

Základem budou přednášky a semináře stálých docentů kurzů, kteří byli pečlivě vybráni vedením kurzů, doplněné přednáškami externích docentů. Pro letošní rok byli pozváni - vedle stálých pedagogů (Medek, Beer, Ondrůšek) - jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů střední generace Dan Yuhas, vedoucí prestižního souboru Israel Contemporary Players a přední český skladatel a teoretik Vít Zouhar.

Program přednáškový bude doplněn programem koncertním. Koncerty se uskuteční v koncertním sále Hudebního centra s přístupem veřejnosti. Interprety budou jak docenti, tak i frekventanti kurzů.

Rámcový program kurzů :

28.6.
odpoledne - příjezd účastníků, ubytování
večer - round table

29.6. - 4.7.
dopoledne - individuální výuka a výuka ve skupinách
odpoledne - přednášky a semináře, výuka ve skupinách
večer - koncert

5.7.
dopoledne - round table
- odjezd účastníků