SYMPOSIUM TRSTENICE 2016

symposium - percussion workshop XX.ročník Mezinárodní a perkusionistické kurzy

Domů CZ EN Propozice Kontakt Přihláška Program

Pozvaní lektoři:

Dan Yuhas (Israel) Ivo Medek (CZ) Dano Matej(SK) Jeff Beer (D) Tomáš Ondrůšek (CZ-D) Martin Smolka (CZ) VENI Academy (SK) OK Percussion Duo (CZ) a další

Ivo Medek (ČR) studoval kompozici na JAMU v Brně, kde je nyní rektorem a profesorem kompozice a teorie kompozice. Více než 20 let se věnuje speciálně kompozici pro bicí nástroje prakticky i teoreticky. 1990 a 94 přednášel na Darmstadtských kurzech, na mezinárodních konferencích v Haagu, Brně, Grazu, Mannheimu, Nitře, Kasselu, Varšavě a na vysokých školách v Evropě, Asii i USA.. Jeho skladby zazněly na festivalech a koncertech v mnoha evropských i zámořských zemích (např. Darmstadtsé kurzy, Wiener Festwochen, Varšavský podzim, New Music Serie Los Angeles, Pražské jaro, Moskevský podzim, World Music Days Hong Kong). Je publikačně činný v odborném tisku a autorem nebo spoluautorem několika publikací z oblasti teorie kompozice. V roce 1985 byl spoluzakladatelem souboru Art inkognito (nyní Ars Incognita) a v roce 2000 souboru Marijan, s nímž vystupuje po celém světě dodnes.Témata přednášek : Analýzy vlastních skladeb, skladby pro soubory bicích nástrojů, obecné kompoziční principy, analýzy skladeb (i mimo bicí) frekventantů kurzu.