SYMPOSIUM TRSTENICE 2023

symposium - percussion workshop XXVII.ročník Mezinárodní kurzy pro skladatele a hráče na bicí nástroje

Archiv
2020–2021
2019 2018 2017 2016 2015

Domů CZ EN Propozice Kontakt Ohlasy Program

Pozvaní lektoři:

Ivo Medek (CZ) Genevieve Murphy (CZ) Dieter Mack (CZ) Jeff Beer (D) Tomáš Ondrůšek (CZ-D) Martin Švec (SK)

Ivo Medek (ČR) studoval kompozici na JAMU v Brně, kde je nyní prorektorem a profesorem kompozice a teorie kompozice. Více než 20 let se věnuje speciálně kompozici pro bicí nástroje prakticky i teoreticky. 1990 a 94 přednášel na Darmstadtských kurzech, na mezinárodních konferencích v Haagu, Brně, Grazu, Mannheimu, Nitře, Kasselu, Varšavě a na vysokých školách v Evropě, Asii i USA. Jeho skladby zazněly na festivalech a koncertech v mnoha evropských i zámořských zemích (např. Darmstadtsé kurzy, Wiener Festwochen, Varšavský podzim, New Music Serie Los Angeles, Pražské jaro, Moskevský podzim, World Music Days Hong Kong). Je publikačně činný v odborném tisku a autorem nebo spoluautorem několika publikací z oblasti teorie kompozice. V roce 1985 byl spoluzakladatelem souboru Art inkognito (nyní Ars Incognita) a v roce 2000 souboru Marijan, s nímž vystupuje po celém světě dodnes. Témata přednášek : Analýzy vlastních skladeb, skladby pro soubory bicích nástrojů, obecné kompoziční principy, analýzy skladeb (i mimo bicí) frekventantů kurzu.