SYMPOSIUM TRSTENICE 2017

symposium - percussion workshop XXI.ročník Mezinárodní kurzy pro skladatele a hráče na bicí nástroje

Archiv 2016 Archiv 2015

Domů CZ EN Propozice Kontakt Přihláška Program

Pozvaní lektoři:

Dequing Wen (Čína - Švýcarsko) Ivo Medek (CZ) Geneviéve Murphy (Skotsko) Jeff Beer (D) Tomáš Ondrůšek (CZ-D) Max Riefer (SRN) Dan Dlouhý – Dama Dama (ČR)

Percussion Workshop je určen pro studenty (nebo absolventy) hudebních akademií a konzervatoří (vyjímečně i pro vyspělé žáky lidových škol a zájemce z řad veřejnosti) oborů hudební kompozice a hra na bicí nástroje zajímající se o specifika komponování pro bicí nástroje. Minimální věk frekventantů je 15 let. Akce se koná v unikátním prostředí historické farmy uměleckého centra Urban poblíž Litomyšle se stovkami bicích nástrojů pocházejících z celého světa. mapa Termín: 28.6. - 5. 7. 2015
Místo: Hudební centrum Haus Urban Trstěnice u Litomyšle
Kurzovné: 1900,- Kč (zahrnuje : ubytování přímo v místě, plnou penzi od večeře 28.6. do snídaně 5. 7. a účastnický poplatek) je NUTNO zaplatit do 15.6. na účet č. 1349536339/0800 u ČS, pob. Brno – Kounicova a potvrzení o zaplacení předložit při zahájení kurzů.


Cílem kurzu je :
pro interprety / pro skladatele - zdokonalení se v sólové a ansámblové hře pod dohledem renomovaných pedagogů
- teoretické i praktické seznámení se :
- se světovou literaturou oboru
- s netradičními nástroji
- s technikami hry a otázkami přednesu a celkového projevu
- s notací i s kompoziční problematikou
- praktická práce ve skupinách s komponisty a lektory obou oborů
- prezentace na koncertě účastníků

Každý účastník-interpret si připraví sólové vystoupení v délce max 10 min.
z libovolné literatury 20. stol.!!